Hallstatt , Austria |เที่ยวฮัลล์สตัทท์ 24 ชั่วโมงแห่งหนึ่งล้านความสุข

Hallstatt , Austria |เที่ยวฮัลล์สตัทท์ 24 ชั่วโมงแห่งหนึ่งล้านความสุข

เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ ฉากหน้าเป็นแม่น้ำฉากหลังเป็นภูเขา มีโบถส์และบ้านหน้าตาน่ารักรายล้อมรอบ เมืองที่เค้าว่ากันว่าโคตรโรแมนติก เมืองที่เค้าว่ากันว่าเป็นสถานที่แห่งความฝัน ฮัลล์สตัทท์แห่งออสเตรีย กับเวลา 24 ชั่วโมงที่มอบช่วงเวลาล้านความสุขให้แก่เรา

อ่านเพิ่มเติม “Hallstatt , Austria |เที่ยวฮัลล์สตัทท์ 24 ชั่วโมงแห่งหนึ่งล้านความสุข”