ญี่ปุ่น เขียว เหลือง แดง ( ชี้พิกัดใบไม้เปลี่ยนสี)

ญี่ปุ่น เขียว เหลือง แดง ( ชี้พิกัดใบไม้เปลี่ยนสี)

เคยจินตนาการว่าถ้าญี่ปุ่นเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้จะสวยขนาดไหน ไปเห็นกับตาแล้ว สวยกว่าในจินตนาการอีก 🙂

อ่านเพิ่มเติม “ญี่ปุ่น เขียว เหลือง แดง ( ชี้พิกัดใบไม้เปลี่ยนสี)”