China Tourist Visa | คู่มือการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนด้วยตัวเอง ฉบับลอกตามได้เลย

China Tourist Visa | คู่มือการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนด้วยตัวเอง ฉบับลอกตามได้เลย

คิดจะเที่ยวจีนต้องรักจะทำวีซ่าจีน หลายคนเบื่อที่จะทำวีซ่า เลยเลือกที่จะไม่ไปประเทศที่ทำวีซ่า แต่จริงๆแล้วเราบอกเลยว่าคุณคิดผิด เพราะว่าวีซ่าจีนไม่ยากเลย จะยากก็แค่ทำยังไงไม่ให้ตกหลุมรักประเทศจีนนี่แหละ เราเขียนให้เธอหมดแล้ว ลอกตามได้เลยจ้ะ อัพเดทข้อมูลทุกปีค่ะ

Update 9 MARCH 2019

อ่านเพิ่มเติม “China Tourist Visa | คู่มือการขอวีซ่าท่องเที่ยวจีนด้วยตัวเอง ฉบับลอกตามได้เลย”