Tsomoriri / Tsokar | ราชินีแห่งทะเลสาบ เลห์ ลาดักห์

Tsomoriri  / Tsokar | ราชินีแห่งทะเลสาบ เลห์ ลาดักห์

ถ้าทะเลสาบปันกองคือราชาแห่งเลห์ ลาดักห์ ก็ขอยกให้ Tsomoriri ก็คือราชินีแห่งเลห์เช่นกัน
เธอคือสาวงามประจำอำเภอ สวยสยบใจชายหญิงทั้งปวง ทะเลสาบเล็กๆบนความสูง 4,522 เมตร
สูงจนหายใจไม่ทัน สวยจนหายใจระทวย 
อ่านเพิ่มเติม “Tsomoriri / Tsokar | ราชินีแห่งทะเลสาบ เลห์ ลาดักห์”