OHAYO ! OKINAWA | โอกินาวา road trip

OHAYO ! OKINAWA  | โอกินาวา road trip

โอกินาว่า ลูกเมียน้อยของญี่ปุ่น เป็นเมืองนอกสายตาของคนไทย โอกินาว่าที่ดูจะไม่ใช่ญี่ปุ่นซะทีเดียว เราว่า okinawa คือสมุยดีดีนี่เอง แต่เป็นสมุยที่มีความคาวาอี๊แบบเจแปนนีส มีความยูนีคคาวาอิ๊แบบญี่ปุ่น กับทริป okinawa | เที่ยวญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน แค่ 15,000 บาท

Continue reading “OHAYO ! OKINAWA | โอกินาวา road trip”