Rainbow Mountains ภูเขาสีรุ้งตันเซีย สีสันมรดกโลก ( Zhangye, China)

Rainbow Mountains ภูเขาสีรุ้งตันเซีย สีสันมรดกโลก ( Zhangye, China)

Rainbow Mountain เป็นแลนด์สเคปที่แปลกตาสำหรับเรามาก ปกติจะชอบภูเขาสีเขียว ภูเขาสีเหลืองแดงของใบไม้เปลี่ยนสี แต่ที่นี่คือภูเขาโล้นแห้งแล้ง อากาศแห้งมาก ไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดใดบนภูเขารอบตัว มีแต่สีสันแต่งแต้มเขาโล้นโล้นจนเต็ม ถึงจะขาดต้นไม้แต่ก็มีสีสันมาเติมเต็ม อ่านเพิ่มเติม “Rainbow Mountains ภูเขาสีรุ้งตันเซีย สีสันมรดกโลก ( Zhangye, China)”